DK EN NL
Porteføljestyring

Porteføljestyring

Store tanker kræver sin platform

Porteføljestyring i Microsoft PPM

Project Portfolio Management (PPM), også kaldet porteføljestyring, handler om at styre organisationens portefølje af projekter. Porteføljestyring er tæt forbundet med projektstyring, dog har de to discipliner vidt forskellige formål. Hvor projektstyring handler om at drive det enkelte projekt fremad, handler porteføljestyring om at have det store overblik over organisationens samlede projekter. Dertil er målet at drive hele porteføljen mod forretningsmæssige mål og sikre, at porteføljen tæller projekter, der alle bidrager positivt til organisationen. Porteføljestyring er en vigtig del af enhver organisation, da det kan sikre, at alle projekter bidrager til det større formål: Organisationens strategi. Med projekter kan organisationens strategi blive til virkelighed, men det kræver, at der er et godt overblik og en god prioritering af projekterne. Det er i den sammenhæng, porteføljestyring er afgørende.

I porteføljestyring får du overblik over alle organisationens eller afdelingens samlede projektaktiviteter – både kommende og igangværende projekter. Gennem porteføljestyring kan projektledere og ledelse styre porteføljens udvikling og prioritere mellem porteføljens projekter. Det giver mulighed for at disponere ledelseskræfter og ressourcer optimalt og sikre, at den samlede portefølje bevæger sig i en retning, der er i overensstemmelse med organisationens overordnede strategi.

Rådgivning og undervisning i porteføljestyring

Hos Projectum får du kompetent rådgivning i porteføljestyring fra konsulenter, der selv har mange års erfaring med porteføljestyring. Vores rådgivning koncentrerer sig om PMO og ledelse som målgruppe. Dermed får organisationen den bedste forudsætning for at komme videre med ny viden om porteføljestyring samtidigt med, at vejen fra ny viden til realisering gøres kortere, da gevinsten ved at arbejde med porteføljestyring som område bliver tydelig.

Microsoft Project Portfolio Management (PPM)-platformen giver en meget brugervenlig mulighed for at indgive data, der nemt sikrer dig et porteføljeoverblik: Projekternes opgaver, aktiviteter, teams, tidslinje mv. er det første trin. Dernæst kan vores konsulenter rådgive om, hvordan du oversætter disse data til decideret porteføljestyring, der tager strategiske prioriteringer og kapacitet med i betragtningen og skaber værdifuldt input til ledelsen.

To projektporteføljer er aldrig ens. Projekternes karakter og antal vil variere fra organisation til organisation, og dermed er behovet for porteføljestyring også individuelt. Konsulenterne hos Projectum tilpasser deres rådgivning efter jeres konkrete situation og igangværende projekter. Dette for at give jer bedst mulig udnyttelse af værktøjerne til porteføljestyring.

Foruden at rådgive, underviser Projectum også i porteføljestyring. Dette sker på et 2-dages kursus, målrettet porteføljeledere, Project Management Offices, projektchefer og direktører. Her får du indsigt i, hvordan en virksomheds strategiske forretningsmålsætninger bør implementeres i et Project Server miljø, der danner ramme for porteføljestyring. Læs mere om kurset her.

Porteføljestyring – overblik og klare prioriteringer

Porteføljestyring er afgørende i ønsket om at have det fulde overblik over organisationens projekter for dermed at træffe de rigtige beslutninger vedrørende projekternes udvikling. Porteføljestyring indebærer værktøjer til at holde overblik over og levere information om status på igangværende projekter; hvordan de bidrager til strategien samt hvilke nye projektidéer, der er på vej.

Porteføljestyring er et effektivt redskab til projektledere og ledelse, der vil danne sig overblik over mange projekter og navigere med en større strategi for øje. Porteføljestyring indebærer blandet andet følgende discipliner:

 • Løbende overvågning af igangværende projekter
 • Opdatere porteføljens data undervejs
 • At allokere de rette mængder af ressourcer 
 • Korrigere projekter, så de følger den overordnede strategi
 • Prioritere hvilke projekter der skal realiseres og hvilke, der skal nedprioriteres
 • Fokus på projekter, der bidrager positivt til strategien/resultater
 • Mindske ressourceforbruget på projekter
 • Levere overblik til ledelse, projektmedlemmer og andre interessenter

Dermed får organisationens ledelse et fyldestgørende informationsgrundlag, hvorfra det vil være muligt at tage de rette beslutninger om investeringer og omstruktureringer. Ligeledes er porteføljestyring en disciplin i at monitorere projektporteføljens komposition og allokere ressourcerne effektivt.

Porteføljestyring giver flere fordele, blandt andet:

 • Omkostningseffektiv håndtering af projekternes udvikling
 • Et godt informationsgrundlag til at træffe vigtige beslutninger
 • Sikring af, at organisationens projekter er strømlinet og arbejder mod en realisering af organisationens strategi
 • Effektiv omstilling og omprioritering af ressourcer og kompetencer
 • Fælles kommunikationsplatform for projektenheden og ledelsen
 • Holde fælles overblik over mange projekter

Værktøjer til porteføljestyring

Microsoft har udviklet glimrende værktøjer til porteføljestyring. Både Microsoft Project Server og Microsoft Project Online giver dig mulighed for at anvende et særskilt strategiområde til porteføljestyring.

Microsoft Project Server

Dette er en fleksibel løsning til porteføljestyring, der ved hjælp af tilføjelser kan tilpasses organisationens behov for porteføljestyring. Systemet rummer særskilte værktøjer til porteføljestyring, der kan hjælpe dig med at holde overblik og træffe kvalificerede beslutninger om porteføljens udvikling. Microsoft Project Server giver blandt andet mulighed for at justere visioner og indsatser undervejs i projektets forløb. Du kan prioritere initiativer og fokusere på de projektporteføljer, der leverer i overensstemmelse med organisationens strategi. Med dette værkstøj til porteføljestyring kan du desuden foretage en effektiv evaluering af projekternes strategiske bidrag.

Microsoft Project Online

Microsoft Project Online rummer ligeledes særskilte værktøjer til porteføljestyring. Denne cloud-løsning leveres gennem Office 365 og er utrolig fleksibel, hvilket gør det muligt for organisationer at komme i gang med porteføljestyring, uanset hvor man befinder sig og hvilken enhed, man arbejder på. Ud over porteføljestyring kan Microsoft Project Online i øvrigt også anvendes til projektstyring, rapportering, tidsregistrering, ressourcestyring og dokumentstyring. Systemet er let at komme i gang med og er et glimrende værktøj til porteføljestyring.

Projectum rådgiver jer om, hvordan I bedst muligt kan udnytte disse værktøjer til at styre netop jeres organisations sammensætning af projekter.

Kontakt os


kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo
kunde logo

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret (engelsk)